•ΘΑ ΜΑΝΤΕΨΩ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΝΕΙΣ•
Question 1 of 6

Γενικά στην πόλη που μένεις έχει πολλά μαγαζία για σοπινγκ?

Report Quiz

•ΘΑ ΜΑΝΤΕΨΩ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΝΕΙΣ•
Question 2 of 6

Ποιο είναι το μειωνεκτιμα της πόλης σου?

Report Quiz

•ΘΑ ΜΑΝΤΕΨΩ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΝΕΙΣ•
Question 3 of 6

Που θ ήθελες να μένεις?

Report Quiz

•ΘΑ ΜΑΝΤΕΨΩ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΝΕΙΣ•
Question 4 of 6

Έχετε ωραία μέρη στην πόλη σας?

Report Quiz

•ΘΑ ΜΑΝΤΕΨΩ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΝΕΙΣ•
Question 5 of 6

Είναι μεγάλη γενικά?

Report Quiz

•ΘΑ ΜΑΝΤΕΨΩ ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΝΕΙΣ•
Question 6 of 6

Πιστεύεις πως θα μαντέψω σωστά?

Report Quiz


Creating...
please wait...