Ποιάσε καθηγήτρια από το 2ο γυμνασιο είσαι;
Question 1 of 6

Σου αρέσει το σχολειο;

Report Quiz

Ποιάσε καθηγήτρια από το 2ο γυμνασιο είσαι;
Question 2 of 6

Κάνεις αστεία στο σχολείο καθόλου;

Report Quiz

Ποιάσε καθηγήτρια από το 2ο γυμνασιο είσαι;
Question 3 of 6

Πώς σαρέσει να σε φωνάζουν;

Report Quiz

Ποιάσε καθηγήτρια από το 2ο γυμνασιο είσαι;
Question 4 of 6

Οι συμμαθητές σου καλοί ειναι;

Report Quiz

Ποιάσε καθηγήτρια από το 2ο γυμνασιο είσαι;
Question 5 of 6

Τι τάξη θα ήθελες να πήγαινες;

Report Quiz

Ποιάσε καθηγήτρια από το 2ο γυμνασιο είσαι;
Question 6 of 6

Πόσο πολύ κουνιεσαι;

Report Quiz


Creating...
please wait...