Ποιός είσαι από το Survivor ?
Question 1 of 6

Σε τι είσαι καλός από τα παρκάτω❔

Report Quiz

Ποιός είσαι από το Survivor ?
Question 2 of 6

Πώς θα φερόσουν μετά από μία οίτα❔

Report Quiz

Ποιός είσαι από το Survivor ?
Question 3 of 6

Έπαθες τώρα πρόσφατα ατύχα❔

Report Quiz

Ποιός είσαι από το Survivor ?
Question 4 of 6

Πιστεύεις ότι θα φτάσεις μέχρι το τέλος❔

Report Quiz

Ποιός είσαι από το Survivor ?
Question 5 of 6

Θα χαιρόσουν αν ενώνταν οι δύο ομάδες❔

Report Quiz

Ποιός είσαι από το Survivor ?
Question 6 of 6

Τι είσαι άντρας ή γυναίκα❔Κορίτσι ή αγόρι❔

Report Quiz


Creating...
please wait...