Πόσο ΑΕΛΑΡΑΣ είσαι ?
Question 1 of 6

Πότε πήγες γήπεδο τελευταία φορά ?

Report Quiz

Πόσο ΑΕΛΑΡΑΣ είσαι ?
Question 2 of 6

Πως σου φαίνετε η ομάδα αυτή τη στιγμή ?

Report Quiz

Πόσο ΑΕΛΑΡΑΣ είσαι ?
Question 3 of 6

Ποιός ευθύνετε για την κατάσταση στην ομάδα ?

Report Quiz

Πόσο ΑΕΛΑΡΑΣ είσαι ?
Question 4 of 6

Ποιόν θα ήθελες για πρόεδρο της ΑΕΛ ?

Report Quiz

Πόσο ΑΕΛΑΡΑΣ είσαι ?
Question 5 of 6

Πιστεύεις ότι θα σωθούμε φέτος

Report Quiz

Πόσο ΑΕΛΑΡΑΣ είσαι ?
Question 6 of 6

Τι γνώμη έχεις για το ΑΕΛ Radio ?

Report Quiz


Creating...
please wait...