Είσαι καλός στα μαθηματικά;
Question 1 of 6

(5+5χ5)χ 36:4

Report Quiz

Είσαι καλός στα μαθηματικά;
Question 2 of 6

Ποιο είναι το εμβαδόν του τετραγώνου

Report Quiz

Είσαι καλός στα μαθηματικά;
Question 3 of 6

Τι προηγείται σε μια παράσταση

Report Quiz

Είσαι καλός στα μαθηματικά;
Question 4 of 6

Σου αρέσουν τα μαθηματικά;

Report Quiz

Είσαι καλός στα μαθηματικά;
Question 5 of 6

Άλλη μια παράσταση: (5χ5 + 5χ4): (29-8χ3)

Report Quiz

Είσαι καλός στα μαθηματικά;
Question 6 of 6

Πόσο κάνει: 8-1χ0+8:2-3=?

Report Quiz


Creating...
please wait...